Adwokat
Zielona Góra Słubice

Kancelaria prowadzona przez adwokata Mateusza Krzeptowskiego pozostaje dynamicznym i prężnie rozwijającym się podmiotem na rynku usług prawniczych. Świadczoną pomocą prawną ogarnia terytorium całego kraju, zaś w szczególności obszar województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego, gdyż jej siedziba zlokalizowana jest w Zielonej GórzePrawnik ten powołał Kancelarię z myślą zarówno o klientach indywidualnych, szukających pomocy prawnej w spraw jednostkowych, jak również o podmiotach gospodarczych, wymagających stałej lub doraźnej obsługi prawnej. Adwokat Mateusz Krzeptowski oferuje wszechstronne usługi prawne, m.in. z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny, pozwalający na zaproponowanie konkretnych rozwiązań, z uwzględnieniem dostępnych instrumentów prawnych.

Siedziba Kancelarii zlokalizowana jest w Zielonej Górze, jednocześnie jednak w Słubicach – mieście rodzinnym adwokata Mateusza Krzeptowskiego, funkcjonuje Biuro spotkań Kancelarii.

Zapraszam do skorzystania z usług kancelarii.

Oferta

W zakresie poniższych dziedzin prawa oferujemy Państwu następujące usługi:
udzielanie porad prawnych, bieżące doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, formułowanie i opiniowanie projektów umów, ugód, uchwał oraz regulaminów, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie postępowań rejestrowych, udział w negocjacjach, występowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, we wszelkiego rodzaju sprawach, prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Prawo pracy
Zakres świadczonej pomocy obejmuje m.in. sprawy dotyczące odszkodowań za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy, odpraw, odwołań od decyzji rentowo-emerytalnych oraz mieszczących się w przedmiocie prawa antydyskryminacyjnego.
Prawo gospodarcze
Otrzymają Państwo pomoc z zakresu tworzenia przedsiębiorstw, zmiany ich struktury organizacyjnej i prawnej, opracowania rozmaitych umów, a także fuzji i przejęć.
prawo cywilne
Prawnicy Kancelarii świadczą różnorodne usługi z zakresu prawa cywilnego, w szczególności reprezentują klientów w sprawach dotyczących uzyskania odszkodowań i zadośćuczynienia za krzywdę, ochrony dóbr osobistych oraz których przedmiot stanowią nieruchomości.
Prawo Karne, skarbowe
Kancelaria oferuje również doradztwo w przypadku oskarżeń o popełnienie przestępstw i wykroczeń, w tym przestępstw i wykroczeń skarbowych.
Prawo do alimentów
Współpraca z naszą Kancelarią oznacza, iż w procesie dochodzenia alimentów dla uprawnionego małżonka lub/i małoletnich dzieci, będzie Państwa wspierać wykwalifikowany prawnik.
prawo administracyjne
Jest to obszar praktyki kancelarii skupiający się m.in. na postępowaniu dotyczącym odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w indywidualnych sprawach oraz uzyskiwaniu licencji czy zezwoleń administracyjnych.
prawo rodzinne
Jedną ze specjalizacji adwokata jest prawo rodzinne, w zakresie którego poszerza on stale swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. Nasza kancelaria oferuje wsparcie prawne podczas rozwodów, spraw o alimenty, czy podział majątku.
rozwody
Przy sprawach związanych z prawnym rozstaniem się małżonków niezbędna okazuje się często pomoc adwokata. Rozwody wzbudzają w rozstających się małżonkach wiele emocji, a w tej sytuacji pomoc opanowanego prawnika bywa celowa dla przeprowadzenia związanych z nimi czynności prawnych.
Władza rodzicielska
Udzielamy naszym klientom pomocy prawnej w sprawach dotyczących ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także w toku spraw w przedmiocie ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem. Przygotujemy niezbędne wnioski i wystąpimy w Państwa imieniu przed sądami oraz urzędami.

Aktualności w prawie

W niniejszym dziale znaleźć mogą Państwo stale aktualizowane informacje w przedmiocie orzeczeń sądowych zapadłych w sprawach o ciekawych stanach faktycznych lub też rozstrzygających problemy prawne, ważkie z perspektywy większej liczby osób.

Ponadto dział ten zawiera informacje o planowanych nowelizacjach przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również o zmianach przepisów, które w ostatnim czasie weszły w życie.

§ RPO do notariuszy: nagrywać czynności notarialne

RPO postuluje zmiany legislacyjne w kierunku wprowadzenia instrumentów ochrony prawnej, pozwalających na nagrywanie czynności notarialnych:

czytaj dalej
§ Dłuższe przerwy, skrócony czas pracy w upalne dni

Warto wiedzieć, zważywszy chociażby na ostatnie upały: http://www.rp.pl/Kadry/306269987-Dluzsze-przerwy-skrocony-czas-pracy-w-upalne-dni.html

czytaj dalej

Kontakt

Kancelaria czynna jest w dni powszednie od godziny 8:30 do godziny 18:00.

Adres
Siedziba kancelarii - Zielona Góra
ul. Pod Filarami 2/10
65-068 Zielona Góra


Biuro spotkań - Słubice
ul. Wojska Polskiego 12
69-100 Słubice
Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości