Kancelaria adwokata Mateusza Krzeptowskiego z Zielonej Góry oferuje pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń, na wszystkich etapach danej sprawy, poczynając od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem (we wszystkich instancjach) oraz postępowanie wykonawcze (mające miejsce po uprawomocnieniu się wyroku).

Świadczona pomoc obejmuje nie tylko występowanie w charakterze obrońcy osób podejrzanych/oskarżonych. Adwokat Mateusz Krzeptowski reprezentuje w powyższych rodzajach spraw również osoby pokrzywdzone przestępstwami, działając jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli (posiłkowych, prywatnych).

Czynności, które podejmowane są przez pełnomocnika w przedmiotowych sprawach polegają m.in. na analizie akt sprawy, uczestnictwie w przesłuchaniach w toku dochodzenia (śledztwa), zgłaszaniu wniosków dowodowych, reprezentowaniu interesów Klienta w trakcie posiedzeń i rozpraw sądowych, czy też wnoszeniu środków odwoławczych od zapadłych orzeczeń sądowych (zażalenie, apelacja).

writing

W ramach postępowania wykonawczego świadczymy pomoc w następujących sprawach:

  1. o wydanie wyroku łącznego,
  2. o odroczenie/przerwę w wykonaniu kary,
  3. o wyrażenie zezwolenia na odbycie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego,
  4. warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary,
  5. rozłożenie orzeczonej kary grzywny/kosztów sądowych na raty.
Co trzeba wiedzieć

Kluczowym dla losów całej sprawy pozostają najczęściej pierwsze podejmowane przez Państwa w sprawie czynności procesowe – złożenie zeznań/wyjaśnień. Prawo karne to wymagająca dziedzina, dlatego też ważnym pozostaje, aby wcześniej zorientować się w swojej sytuacji prawnej, w tym przysługujących nam uprawnień, ale też ciążących na nas obowiązkach procesowych. Przedstawienie okoliczności danej sprawy, a następnie ustalenie z adwokatem właściwej taktyki procesowej zwiększa Państwa szanse na uzyskanie korzystnego z perspektywy Waszych interesów rozstrzygnięcia sądu. Zielona Góra jest głównym miejscem działania Kancelarii adwokata Mateusza Krzeptowskiego i to tutaj zasięgniecie Państwo porad z zakresu prawa karnego.